Máme Petyu / WannaCry a nemáme zálohy ?


Dáta sú pre firmu väčšinou veľmi dôležité a cenné ale aj napriek tomu je väčšinou ich zálohovanie a archivácia hlboko podceňovaná a začína sa riešiť až pri väčšom probléme vzniknutom ich stratou vplyvom poškodenia / straty zariadenia alebo ich zničením softwarovou cestou (nechcene zmazanie / prepísanie, virus, spyware, ransomware) - čakať až na takúto situáciu nie je pre chod firmy to najoptimálnejšie riešenie a je vhodné riešiť zálohovanie / archiváciu dát systémovo od začiatku.

Poskytujem služby na správu IT pre malé a stredne veľké firmy v Žiline a blízkom okolí ktorých cieľom je zabezpečiť kompletnú nepretržitú starostlivosť o IT prostredie.

Zavolajte na +421 944 61 22 92, napíšte email na alebo použite kontaktný formulár.


Automatické zálohovanie


Najvhodnejšou metódou zálohovania je plne automatická pretože skôr či neskôr prestanú zamestnanci manuálne zálohovať až do momentu potreby zálohy ktorá ale neexistuje.
Prístup k poslednej zálohe je okamžitý a v prípade jej potreby nie je nutné na nič čakať.

Archivácia, keď nestačí záloha


Archivácia je mnoho krát podceňovaná a nepoužívaná pretože možnosť vrátiť stav dát v danom čase je na prvý pohlaď zbytočná s tým že stačí mať k dispozícií posledný stav dát pred ich úplnou stratou ale toto prestáva platiť ak dôjde k poškodeniu dát na ktoré sa nepríde ihneď ale až časom napríklad po kompletnom zašifrovaní niektorým ransomware.

Duplikácia centrálneho úložiska


Samotné zálohy / archivované dáta sa ukladajú na centrálne úložisko ktoré je v prípade potreby možné kompletne zálohovať na iné úložisko ako ochranu pred zlyhaním hlavného centrálneho úložiska, ideálne na inom mieste pre prípad živelne pohromy, požiaru, krádeže...

Zálohovanie externého poštového serveru


Pokiaľ firma nepoužíva vlastné emailové riešenie ale používa externé tak je dôležité zálohovať kompletnú firemnú poštu na lokálne úložisko a nespoliehať sa na zálohu prevádzkovateľa služby pretože jej obnova môže u dodávateľa služby trvať príliš dlho alebo sa nemusí podariť jej obnova vôbec (reálne nemusí vôbec existovať).

Obraz systému


Zálohovanie obrazu operačného systému (disku) po čistej inštalácií na počítač / notebook / Server v prípade potreby reinštalácie ušetrí množstvo času oproti opätovnej inštalácií operačného systému, ovládačov, podnikových systémov a konfigurácií.
Zálohovanie prináša výhodu v rýchlej obnove čistého stavu bez užívateľských dát ktoré sa potom obnovia z poslednej aktuálnej zálohy a bez nechcených aplikácií (vírus, trójsky kôň, spyware, ransomware, adware).
Centralizovanie týchto záloh šetrí čas pri ich následnej správe.

Monitoring záloh


Monitorovanie realizácie samotných záloh je dôležité a pritom často úplne ignorované takže situácie že v prípade potreby obnovy dát sa zistí že zálohovanie nefunguje už dlhšiu dobu z dôvodu HW/SW závady sa v realite stavajú. Pravidelné testovanie reálnej funkčnosti / obnoviteľnosti záloh je taktiež často podceňované.