Služba správa IT ktorú ponúkam je určená pre firmy do 50 zamestnancov a znamená kompletnú nepretržitú starostlivosť o IT prostredie ako je správa počítačov, notebookov, administrácia serverov, sieťových prvkov a ďalších zariadení potrebných pre bezproblémový chod celej firemnej infraštruktúry.
Táto správa IT je sústavná činnosť ktorá minimalizuje množstvo výpadkov spôsobených hardwarom aj softwarom na minimum čo vedie k minimálnym až žiadnym prestojom zamestnancov vo firme.

Poskytujem služby na správu IT pre malé a stredne veľké firmy v Žiline a blízkom okolí ktorých cieľom je zabezpečiť kompletnú nepretržitú starostlivosť o IT prostredie.

Zavolajte na +421 944 61 22 92, napíšte email na alebo použite kontaktný formulár.


Služba je primárne určená pre firmy do 50 zamestnancov ktoré potrebujú zabezpečiť chod svojho IT ale nemôžu naplno využiť vlastného zamestnanca, potrebujú zabezpečiť správcu na obdobie keď je interný zamestnanec napríklad na dovolenke, interný zamestnanec potrebuje na kratší čas pomôcť z dôvodu časového vyťaženia alebo je potrebné držať pohotovosť.

Oblasť pôsobenia: Žilina

Ceny

Kontakt


Výber z ponúkaných IT služieb:

Správa siete

 • Správa siete (LAN / WAN) - routre, switche, hardvérové firewally...
 • Pravidelná kontrola aktívnych sieťových prvkov, nastavenia, aktualizácie firmwaru
 • Riešenie hardvérových problémov na aktívnych aj pasívnych sieťových prvkoch
 • Správa a sledovanie bezdrôtovej WiFi siete
 • Celkové zabezpečenie siete (Firewall, IDS, IPS...)
 • Inštalácia a konfigurácia ostatných sieťových prvkov (sieťové tlačiarne, IP kamery...)
 • Návrh, konfigurácia a správa vzdialeného prístupu do firemnej siete (VPN)


Správa serverov

 • Inštalácia, konfigurácia a správa serverov (Windows / Linux)
 • Inštalácia a konfigurácia serverového softwaru
 • Nasadenie antivírusového riešenia pre server a centrálna správa antivírusovej ochrany pre počítače a notebooky
 • Inštalácia bezpečnostných aktualizácií operačného systému a nainštalovaného softwaru
 • Zálohovanie dát a kontrola funkčnosti záloh
 • Vzdialená správa serverov, v prípade potreby osobný výjazd
 • Administrácia Active Directory
 • Centrálne nastavenie klientskych staníc pomocou Group Policy (GPO)
 • Evidencia serverových licencií


Správa počítačov / notebookov

 • Správa notebookov, počítačov, update operačných systémov, aktualizácie softwarového vybavenia - buď centrálne (Active Directory / GPO) alebo manuálne, záleží od prostredia a daného softwaru
 • Sledovanie stavu pevného (HDD) / SSD disku a v prípade výskytu neštandardných hodnôt následné kontaktovanie zákazníka
 • Pomoc s výberom vhodného modelu notebooku / počítaču pre dané použitie
 • Pomoc pri odstraňovaní hardvérových porúch
 • Automatizované zálohovanie a archivácia dát na centrálne úložisko
 • Vzdialený prístup pre pomoc na diaľku
 • Evidencia softvérových licencií


Zálohovanie / Archivácia dát

 • automatizované zálohovanie dát s možnosťou okamžitého prístupu k poslednej verzii dát (prístup k "živým" dátam)
 • automatizovaná archivácia dát pre možnosť získania dát v určitom čase (prístup k predošlým verziám dát)
 • archivácia riešená pomocou špecializovaného softwaru alebo pomocou vhodného súborového systému
 • zálohované a archivované dáta ukladané na centrálne úložisko
 • v prípade potreby zálohované centrálne úložisko na záložný hardware, ideálne na inom mieste
 • v prípade ukladania dát do cloudu vytváranie zálohy dát na lokálne úložisko
 • zálohovanie e-mailou zo vzdialeného prenajatého serveru na lokálne úložisko, nespoliehať sa na zálohu prevádzkovateľa služby
 • zálohovanie obrazu operačného systému serverov, počítačov, notebookov pre možnú obnovu v prípade potreby
 • pravidelná skúšobná obnova dát za účelom otestovania funkčnosti záloh


Monitoring

 • Monitorovanie počítačovej siete - funkčnosť jednotlivých sieťových prvkov a ich vyťaženie
 • Sieťové tlačiarne - stav spotrebného materiálu, HW závady...
 • Server (Windows / Linux) - teploty, funkčnosť ventilátorov, vyťaženie CPU, zostatok voľnej RAM, voľné miesto na HDD, teplota / stav / výpadok HDD, rozpadnutý RAID, sieťový traffic, funkčnosť a stav UPS, dostupnosť služieb...
 • Dôležité počítače / notebooky - vyťaženie CPU, zostatok voľnej RAM, voľné miesto na HDD...
 • NAS - dostupnosť, vyťaženie, voľné miesto na HDD, teplota / stav / výpadok HDD, rozpadnutý RAID...